Anlaşmalı Kurumlar

SGK

 • SSK
 • Bağ-kur
 • Emekli Sandığı
 • 657 Devlet Memurları

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

 • ACIBADEM SİGORTA
 • AGİS ZORGVERZEKERINGEN
 • AK SİGORTA A.Ş.
 • AKBANK TEKAÜT SANDIĞI
 • Allianz Sigorta A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş
 • ANADOLU ANONİM TÜRK ŞTİ.İNSAN KAYNK.VE EĞİTİM MÜD.
 • ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.İNSAN KAY.VE EĞT.MD
 • ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
 • ANKARA BAROSU AVUKATLARI
 • ANKARA BAROSU YARDIMLAŞMA SANDIĞI
 • ANKARA TİCARET ODASI
 • AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • AXA SİGORTA A.Ş
 • DEMİR HAYAT A.Ş.
 • ESBANK
 • EUROP ASSİSTANCE
 • Fortisbank A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı
 • GROUPAMA A.Ş
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • IŞIK SİGORTA A.Ş (MAPFRE)
 • İ.M.K.B. TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.
 • İSTANBUL MALİYE VAKFI
 • İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB)
 • İSTANBUL SANAYİ ODASI
 • İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • İTOMEMDER
 • KIBRIS TÜRK KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI(KAMU-SEN)
 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İST.BAŞKONSOLOSLUĞU
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • MARM ASSISTANCE
 • MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
 • MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • MONDİAL ASSİSTANCE SERVİS HİZ. A.Ş.
 • PTT(ÖZEL SAĞLIK)
 • ŞEKERBANK EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • T.C. MERKEZ BANKASI MENSUPLARI SOS GÜV VE YRD SAND
 • T.C.ZİRAAT B.& T.HALK B. KENDİSİ
 • TBMM
 • TMSF (TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU)
 • TÜRK TELEKOM VAKFI
 • TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
 • TÜRKİYE HALK BANKASI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKF
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
 • YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI
 • YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş.
 • YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
 • COMPU GROUP (PROMED)
  • ACE EUROPEAN SİGORTA FERDİ KAZA
  • ACE SİGORTA ÜYELERİ
  • ALOYNAVER
  • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
  • ARTI YAŞAM
  • AVIVASA
  • CARD ASİST
  • CİTİBANK ÜYELERİ
  • ÇAĞDAŞ KORUMA PLANI
  • DUBAİ SİGORTA
  • ELITE CARD
  • EUREKO-GARANTİ SİGORTA
  • GENERALİ SİGORTA
  • Groupama Emeklilik
  • HALK SİGORTA BİRLİK
  • HDI SİGORTA Acil Sağlık Sigortası
  • HİZMETMAX
  • KADIKÖY CARD
  • KOBİ SAĞLIK PAKETİ
  • KÖPÜK KART
  • LİFE Card
  • MAPFRE GENEL YAŞAM SİG.FERDİ KAZA
  • MED POWER
  • MEDLINE BOX ÜYELERI
  • NAR SAĞLIK KART
  • PLASTİSAN PLASTİK
  • RAY SİGORTA A.Ş.
  • RAY SİGORTA A.Ş- ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • RAY SİGORTA A.Ş -MEDLİNE ACİL TED. SİGORTASI
  • S-LINE
  • SODEXO
  • SOMPO JAPAN SİGORTA (FİBA)
  • SUPER CARD
  • ŞİŞLİ CARD
  • TELEMED ASİST KART
  • TMSF
  • ZİRAAT SİGORTA
 • INTER PARTNER ASSİSTANCE (İPA)
  • AXA PPP
  • BACK UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ
  • BANK ASYA PLATİNUM CARD
  • BENEFIT CARD
  • BENEFİT GLOBAL AIG CARD
  • DOKTOR BACKUP
  • DR.BACK-UP & FORTİS BANK CARD
  • DR.BACK-UP TEMEL SAĞLIK PAKETİ ACİL TED. SİG.
  • GÜNEŞ SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • Halk Sigorta Acil Tedavi Sigortası
  • ING EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • IPA KART
  • IPA PRİVİLEGE CARD
  • IŞIK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • LİFE GUIDE CARD ( TTI GRUP )
  • Life Partner Card
  • MEDLİNE SAĞLIK PAKETİ VE ACİL TEDAVİ SİG.
  • METLİFE EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş.
  • MTA GRUP
  • RAY SİGORTA A.Ş- ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • SBN SİGORTA A.Ş. ACİL TEDAVİ SİGORTASI
  • TICKET RESTAURANT -( İPA ) ASİSTANS HİZMETLERİ
  • TÜRK ASİSST CARD
  • Türk Nippon Sigorta Acil Tedavi Sigortası
  • TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
  • Zurich Sigorta HSBC Acil Tedavi Sigortası