Genel Cerrahi

GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ

Toplum Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi bölümü hasta muayene ve tedavisini gerçekleştirmek üzere organize olmuştur. Birim Misyonu; işinin uzmanı hekim ve personel kadrosuyla beraber güler yüzlü, nitelikli, güvenilir ve tıbbi hatasız bir hizmet vermektir. Yatan hasta hizmeti ile poliklinik ve acil servis hizmeti haftanın 7 günü 24 saat aralıksız olarak sürdürülmektedir.

DOKTORUMUZ HAKKINDA

1969 Kars doğumlu olan Op. Dr. Musa ER eğitim hayatına Kars’ta başladı.Orta ve lise eğitimine Yalova’da devam eden Op. Dr. Musa ER 1986-1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hekimlik eğitimini tamamladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Op. Dr. Musa ER 1993-1994 yılları arasında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, 1994-2002 yılları arasında Yalova’da sağlık ocağı ve 112 hekimi olarak görev yapmıştır. 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Taksim eğitim araştırma hastanesinde genel cerrahi eğitimini tamamladıktan sonra 2007-2009 yılları arasında Niğde devlet hastanesinde görev yapmıştır. 2009 da devlet memurluğundan istifa ederek Bursa Zeytin Cerrahi Tıp merkezinde çalışmıştır. 2012 Mayıs ayı itibariyle Toplum Cerrahi Tıp Merkezi Genel Cerrahi ünitesinde hekimlik yapmaktadır.

GENEL CERRAHİ ÜNİTESİ HİZMET İÇERİĞİ

 • GUATR hastalıkları; teşhis, biopsi ve tedavisi ameliyatları, takibi
 • MEME hastalıkları; meme tümörleri, meme kanseri teşhisi, biopsi takibi, ameliyatları
 • Her türlü CİLT lezyonlarının ameliyatı, biopsi ve takibi
 • SAFRA KESESİ hastalıkları, safra kesesi ameliyatı, laparaskopi kapalı ameliyatı ve takibi
 • KASIK FITIKLARI, GÖBEK FITIĞI, KESİ FITIKLARI teşhis ve ameliyatları
 • AKUT APANDİSİT teşhis ve ameliyatı (açık-kapalı )
 • HEMOROİD teşhis ve ameliyatı
 • ANAL FİSSUR (çatlak) teşhis ve ameliyatı
 • ANAL FİSTUR teşhis, ameliyat ve takibi
 • KIL DÖNMESİ teşhis, ameliyat ve takibi
 • Yemek borusu, mide, on iki parmak ve kalın bağırsak hastalıkları teşhisi için GASTROSKOPİ, KOLONOSKOPİ ve 

REKTO- SİGMOİDOSKOPİ işlemleri ( sedasyonla veya anestezili)

 • KANSER TARAMALARI için kan tetkikleri
 • MAMMOGRAFİ
 • DIŞ TETKİKLERİ
 • GASTRONOSKOPİ VE KOLONOSKOPİ
 • İNCE İĞNE BİOPSİSİ
 • CERRAHİ BİOPSİ

MEME KANSERİ

Meme hücrelerinde başlayan kanser türüdür. Akciğer kanserinden sonra dünyada görülme sıklığı en yüksek olan kanser türüdür.  Her 8 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Erkeklerde de görülmekle beraber, kadın vakaları erkek vakalarından 100 kat fazladır. 1970’lerden bu yana meme kanserinin görülme sıklığında artış yaşanmaktadır ve bu artışa modern, Batılı yaşam tarzı sebep olarak gösterilmektedir. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde görülme sıklığı, dünyanın diğer bölgelerinde görülme sıklığından daha fazladır. Meme kanseri yayılmadan önce erken tespit edilirse hasta % 96 yaşam şansına sahiptir. Her yıl 44000’ de bir kadın meme kanserinden ölmektedir.
Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhistir.
Meme kanserinin birçok tipi vardır. En sık rastlanan duktal karsinoma, memenin süt kanallarında başlar. Meme kanseri memenin dışına yayıldığında koltuk altındaki lenfatik Nodüller en sık görülen yayılım yerleridir. Kanser hücreleri memenin diğer Lenf Nodlarına, Kemiğe Karaciğer ve Akciğere yayılabilir. Her kadın meme kanseri gelişme riskine sahiptir. Gerçekte mem kanseri gelişen kadınların çoğunda risk faktörü belli değildir.

Meme kanseri Riskini Arttıran Faktörler:

 • 50 yaş üzerinde olunması
 • Yakın akrabalardan biri meme kanseriyse ( anne veya kızkardeş meme kanseriyse 2-3 kat daha fazla )
 • Daha önceden diğer memede kanser tespit edilmiş olması
 • Hiç gebe kalmamış olması
 • Adet görmesi 50 yaşından sonrada devam ediyor olması
 • Araştırmalar meme hücreleri içerisinde meme kanseri riskini arttıran bazı genler olduğunu göstermektedir. Genetik değişiklikler, ailede (herediter ) olablir veya hayat boyu gelişebilirler. Meme kanseri genellikle tek bir hücrede başlar. Günümüzde mem kanserinin nedeni ve nasıl gelişim göstereceği tam olarak bilinmemektedir.
 • Meme kanseri kompleks bir hastalıktır.  Her vaka birbirinin aynısı değildir. Meme kanserinin içinde bulunduğu evreye ‘stage’ denir. Gerçek stage’in bilinmesi, doktorun tedavi planını yapmasını sağlayacaktır.
 • İnsan, yaşamında meme kanserine sebep olacak herhangi bir yanlış yapmamış olsa da bu hastalığa yakalanabilir.
 • Meme kanseri bulaşıcı değildir, başka bir hastadan bulaşmaz.
 • Meme kanseri, stresle veya memeye travmayla (darbeyle ) meydana gelmez.
 • Meme kanseri gelişen çoğu kadının risk faktörü veya ailesinde hastalığa ait bir hikaye yoktur.

Tanı:

 • Meme kanseri ile savaşımda dünya genelinde ‘ pembe kurdele’ simge olarak seçilmiştir.
 • Meme kanserinde erken teşhis yöntemleri, hastanın taşıdığı risk faktörlerine göre değişkenlik gösterir. Bu faktörlerin arasında yaş ilk sırada gelmektedir. Genç yaşlarda görülebilmesine karşın, ileri yaş gruplarında bu risk artar. Bu nedenle ileri yaş gruplarında erken tanı konması için alınması gereken önlemler, erken yaş gruplarından daha farklıdır.
 • Yirmi yaş grubu, her ayın belirli bir döneminde kendi kendilerini muayene etmelidir. Bu kontrol sırasında meme dokusunda farklılık olup olmadığı araştırılır. Şişkinlik, yumru benzeri bir değişiklik saptanırsa derhal bir hekime başvurulmalıdır. Bir değişiklik saptanmasa da, üç yılda bir kez hekim tarafından muayene edilmelidir.
 • Kırk yaş grubu, kendi yaptıkları periyodik muayeneye ek olarak her yıl bir kez hekim tarafından muayene edilmeleri gereklidir.  Ayrıca her yıl veya en az iki yıl arayla mamografi çektirmeleri gereklidir. Elli yaş grubu kadınlar kendilerinin periyodik muayenelerine ve her yıl bir defa hekim muayenesine devam etmeli ve her yıl mamografi (meme filmi) çektirmelidir.
 • Kendi kendilerini kontrollerde on beş günü aşkın sürede ele gelen sertlik veya kitle, deride kalınlaşma, şişme, renk değişikliği, meme başında kalınlaşma, meme şeklinde değişiklik, meme başlarının pozisyonlarında değişiklik ve meme başında akıntı gibi belirtiler derhal doktor kontrolü gerektirmektedir. Hekim muayenesi sonu yapılacak mamografi taramasının ardından ultrason, ince iğne aspirasyon biyopsisi ve normal biyopsi tetkikleriyle kesin tanı konulur.


 Evreler:

 • Evre 1: Tümör 20 mm. Ve daha küçüktür. Bu durumda kanser lenf bezlerine sıçramamıştır. Tedavide meme koruyucu yöntemle lenf bezlerinin alınmasından sonra radyasyon tedavisi uygulanır. Desteklemek için kemoterapi ve/veya hormonoterapi eklenir. Bir diğer uygulamada mastektomi yöntemidir. Bu yöntemde kanserli göğüs alınarak koltuk altı lenf bezleri çıkarılır.
 • Evre 2-A: Tümörün 20-5- mm. Arasında olup, lenf bezlerine sıçramamış halidir.
 • Evre 2-B: Tümörün 2-A evresindeki bir boyut aralığında olup (50 mm den büyük olabilir), koltuk altı lenf bezlerine sıçramamış halidir.
 • Evre 2: Evre 1 ile aynı tedavi yöntemi uygulanmakla birlikte, eğer tümör aşırı büyümüş ya da lenf bezlerine sıçramışsa kemoterapi, hormonoterapi ve radyasyon tedavisi tamamlayıcı olarak önerilir.
 • Evre 3-A: Tümör koltuk altı lenf bezlerine ve göğüs dışı dokulara sıçramış durumdadır ve bu halde mastektomi yöntemiyle tedavi yoluna gidilir. Cerrahi müdahaleden sonra kemoterapi ve hormon tedavisi uygulanır.
 • Evre 3-B: Bu aşamada tümörün boyutu dikkate alınmaz; tümör göğüs duvarına bağlıdır ve lenf bezlerine sıçramıştır. ‘Neoadjıvant’ adı verilen tümörün boyunun küçültülmesi amaçlı kemoterapi uygulanmasının ardından tümörün boyunun küçülmesinden sonra lampektomi veya mastektomi yapılır.
 • Evre 4: Bu aşamada kanser göğüs dışındaki vücut bölümlerine yayılmıştır. Bu evre tedavisinde hastanın yaşam süresini arttırmak ve yaşam kalitesini yüksek düzeyde tutmak hedeflenir. Kemoterapi ve hormonterapi yapılır. Hasta şikayetlerine bağlı olarak mastektomi de uygulanabilir.

Mastektomi uygulamaları sonrasında alınan memenin yerine, plastik cerrahi teknikleri ile yenide meme rekonstrüksiyonu yapılması ameliyatları söz konusu olabilmektedir.