Radyoloji

Radyoloji

Radyoloji (Radyodiagnostik) veya halk arasında eskiden kullanılan şekliyle röntgen doktorluğu, hastalıkların tanısı için yıllardır hizmet veren bir tıp alanıdır.

Eski röntgen mütehassıslarının günümüzdeki karşılığı radyoloğlardır. Yaklaşık otuz yıl öncesine kadar sadece röntgen cihazlarıyla verilen bu hizmet, artık çok çeşitli ve gelişmiş aletler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ile radyoloji branşının içerik olarak tıbbın en hızlı ilerleyen dalı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte bir çok yeni kavram da karşımıza çıkmaya başlamış ve insanların kafalarında soru işaretleri oluşmasına neden olmuştur.

Radyoloji Bölüm Detayları

Günümüzde Tanısal ve Girişimsel Radyoloji olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Tanısal Radyoloji; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi (USG), Röntgen (X-ray) gibi tüm görüntüleme yöntemlerini kapsar ve isminden de anlaşılacağı üzere tanıya odaklıdır.

Girişimsel Radyoloji ise radyolojik yöntemler eşliginde yapılan tedavi edici girişimleri ya da tanı koymak için hastaya bazı girişimlerin yapılmasını kapsar. Birçok hastalıkta direkt tedavi olanağı sağlayan, cerrahi yöntemler ile tedavi edilemeyen veya ameliyat edilmesi riskli olan hastalar için alternatif tedavi yöntemleri sunan, yeni ve gelişmekte olan bir radyoloji dalıdır. Avantajları, pek çok işlemin hasta yatışı gerektirmemesi veya kısa süreli yatış gerektirmesi, çoğunlukla genel anestezi uygulanmaması, cerrahiye kıyasla ağrı ve riskin düşük, iyileşme süresinin daha kısa olması ve çoğunlukla işlemin cerrahiye göre daha ucuz olmasıdır.

Radyoloji Uzman Doktorları

Uzmanlarımızla iletişime geçin