Ortopedi & Travmatoloji

Ortopedi & Travmatoloji

Kas, kemik, kıkırdak, tendon, sinir kısaca “Hareket Sistemi” olarak tanımlayabileceğimiz sistemi oluşturan tüm dokuların hastalıklarının araştırma, tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalı Ortopedi ve Travmatolojidir.. Bu hastalıklar doğumsal olabileceği gibi, sonradan gelişen yani edinsel de olabilir. Ortopedi kısmi travma olmaksızın veya travmadan yıllar sonra başlayan hastalıklar ile, Travmatoloji kısmi ise travma sonrasında gelişen kırık ya da bağ zedelenmesi gibi hastalıklarla ilgilenir.

Aile Hastanemizin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, ortopedinin başlıca alt alanları olan Spor Yaralanmaları, Diz Hastalıkları, Kalça Hastalıkları, Omuz Hastalıkları, Dirsek Hastalıkları, Ayak Hastalıkları, El Hastalıkları, Omurga Hastalıkları, Çocuk Ortopedisi gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet vermektedir.

Özellikle Eklem ve Kıkırdak Hastalıkları konusunda uzmanlaşmış kadromuzla, Kıkırdak Yaralanmalarının Kapalı veya Açık Cerrahi tedavileri, Menisküs Tamiri, Kısmi veya Bütün Protez Cerrahileri konusunda en güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ayrıca hastanemizde, Kök Hücre, Trombositten Zengin Plazma (PRP), Sentetik Menisküs ve Kıkırdak Dokularının Transplantasyonu gibi Rejeneratif Tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır.

Hastanemiz, bütün bu tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi amacıyla en üst düzeyde teknolojik alt yapıyla donatılmıştır.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji ve Nöroşürirji gibi bölümlerle de dayanışma ve işbirliği içinde, çalışarak, hastalara en uygun tedaviyi bilimsel düzeyde planlamakta ve uygulamaktadır. Hastalarımız tedavi planları ile ilgili olarak tüm ayrıntılarıyla bilgilendirilmektedir.

Acil hastaların tedavisi amacıyla Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 24 saat süreyle tanı ve tedavi hizmeti verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Ortopedi & Travmatoloji Bölüm Detayları

Ortopedi & Travmatoloji Uzman Doktorları

Uzmanlarımızla iletişime geçin